Scholengroep Spinoza

Scholengroep Spinoza

Het Grotius College maakt deel uit van de Scholengroep Spinoza. Het bevoegd gezag van de scholengroep wordt gevormd door het College van Bestuur. Het toezicht is ondergebracht bij de Raad van Toezicht. Het Grotius College bevat de volgende scholen voor voortgezet onderwijs:

Grotius College

mavo, havo, vwo, tweetalig vwo, Waldorfonderwijs en kopklas
Juniusstraat 8 in Delft
Locatiedirectie mw. J.E. Rijnders en dhr. N.Ph. Hovius
www.grotiuscollege.nl

Scholencombinatie Delfland

vmbo beroepsgericht
Van Bleyswijckstraat 72 in Delft
Locatiedirecteur dhr. I. Jonkman
www.sc-delfland.nl

Praktijkonderwijs Grotius

Vulcanusweg 258 in Delft
Locatiedirecteur dhr. P. van der Mark
www.progrotius.nl

ISK Grotius

internationale schakelklassen
Clara van Sparwoudestraat 6 in Delft
Locatiedirecteur dhr. P. van der Mark
www.iskgrotius.nl

Bestuur en Raad van Toezicht

Scholengroep Spinoza
Postbus 35
2270 AS Voorburg
Telefoon: 070-4199400
info@scholengroepspinoza.nl
www.scholengroepspinoza.nl

Voorzitter College van Bestuur

dhr. P.A.W. Lamers

Voorzitter Raad van Toezicht

mw. A.N. Wouters

CONTACT

PrO Grotius
Vulcanusweg 258
2624 AV Delft
info@progrotius.nl
015 - 8 000 001

OVER ONS

Op PrO Grotius volgen ruim tweehonderd leerlingen uit delft en de regio praktijkonderwijs. Branches: horeca, detailhandel, techniek en zorg.

© 2024 PrO Grotius - realisatie Knijnenburg Producties