Schakelklas VMBO

Schakelklas PRO-VMBO

Er zijn leerlingen die geen duidelijk advies voor praktijkonderwijs of vmbo krijgen. Voor sommige leerlingen is de overstap van het (speciaal) basisonderwijs naar het voorgezet onderwijs te groot. Het gaat hier om kinderen bij wie het leerresultaat valt in het grensgebied tussen het praktijkonderwijs en het vmbo, vaak in combinatie met sociaal-emotionele problematiek.

Het Grotius College vindt het zijn taak leerlingen die deze (extra) begeleiding en ondersteuning nodig hebben passend onderwijsaanbod aan te reiken en realiseert speciaal voor deze doelgroep de PRO/VMBO klas.

Doelstelling

De doelstelling van het PrO-vmbo is leerlingen voor te bereiden op instroom in het reguliere vmbo. Leerjaar 1 en 2 vinden op de praktijkschool plaats. Mocht blijken dat tussentijds opstromen naar het vmbo of plaatsing binnen het praktijkonderwijs een betere keuze is, dan kan dit gerealiseerd worden.

Aanbod

De leerlingen krijgen onderwijs op een kleine, veilige en overzichtelijke onderwijslocatie. De leerling krijgt te maken met een klein aantal verschillende docenten en een mentor. Iedere leerling van het PrO-vmbo heeft ten minste eens in de vier weken een individueel coachgesprek. De mentor onderhoudt ook contact met de ouders en met de eventueel andere betrokkenen. Naast de theorievakken volgen de leerlingen de praktijkvakken gym, informatica, koken, verzorging, techniek, beeldende vorming en arbeidstraining. Binnen het PrO-vmbo besteden wij ook aandacht aan sociale vaardigheden. Leerlingen krijgen wekelijks lessen Rots en Water. In deze lessen leren ze sterk te staan, voor zichzelf op te komen en op de juiste manier te reageren op de omgeving.

Ouderbetrokkenheid

Betrokkenheid van de ouders bij de PrO-vmbo klas is een vereiste. Op het vmbo wordt meer zelfstandigheid van leerlingen verwacht dan op het PRO. Op het PrO-vmbo wordt gewerkt aan deze zelfstandigheid, van de ouders wordt verwacht dat zij hun kind hierin ondersteunen. Wij betrekken ouders bij het opstellen van het ontwikkelinsperspectiefplan (OPP). Vier keer per jaar nodigen wij ouders uit voor een gesprek over het OPP of het rapport met de mentor. Er is een korte lijn naar de mentor, waardoor eventuele problemen direct besproken kunnen worden.

AANMELDEN

Wilt u meer weten over het PrO – VMBO of wilt u uw zoon of dochter aanmelden? Kijk onder het kopje ‘Aanmelden’

CONTACT

PrO Grotius
Vulcanusweg 258
2624 AV Delft
info@progrotius.nl
015 - 8 000 001

OVER ONS

Op PrO Grotius volgen ruim tweehonderd leerlingen uit delft en de regio praktijkonderwijs. Branches: horeca, detailhandel, techniek en zorg.

© 2024 PrO Grotius - realisatie Knijnenburg Producties