Stages

Stages bij PrO Grotius

Leerlingen op de praktijkschool worden zo goed mogelijk voorbereid om succesvol deel te kunnen nemen aan de arbeidsmarkt. Het domein werk maakt daarom voor een belangrijk deel uit van het onderwijsaanbod. Het onderwijs vindt plaats aan de hand van een gevarieerd aanbod van theorie en praktijkvakken binnen en buiten de school. Wij proberen daarbij zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wensen en mogelijkheden van onze leerlingen.

Stage

De keuze voor een stageplek voor een leerling wordt niet zomaar gemaakt. Voordat een leerling gaat stagelopen volgt de leerling een stage voorbereidend programma. Er wordt tevens een stage geschiktheids-onderzoek (assessment) afgenomen. Hieruit blijkt op welk gebied de voorkeur van de leerling ligt, wat realistische mogelijkheden zijn en of een leerling stagerijp is. Vanaf het derde leerjaar lopen leerlingen 2 of meer dagen stage buiten de school. De praktijkvakken worden ingevuld op basis van de gekozen vakrichting(en). Onze school beschikt over een groot netwerk van stagebedrijven.

Begeleiding

Om het stagetraject succesvol te laten verlopen is een goede samenwerking nodig tussen de school en het stagebedrijf. De leerlingen worden daarom eens per 3 á 4 weken bezocht door stagedocent. Iedere leerling heeft een persoonlijk plan en werkt aan individuele doelen. Leerlingen worden beoordeeld aan de hand van werknemers- en vakspecifieke- vaardigheden.

Regelingen

Werkgevers die schoolverlaters van het praktijkonderwijs een stageplek bieden of in dienst nemen, kunnen in specifieke gevallen gebruik maken van een aantal gunstige financiële regelingen.

CONTACT

PrO Grotius
Vulcanusweg 258
2624 AV Delft
info@progrotius.nl
015 - 8 000 001

OVER ONS

Op PrO Grotius volgen ruim tweehonderd leerlingen uit delft en de regio praktijkonderwijs. Branches: horeca, detailhandel, techniek en zorg.

© 2024 PrO Grotius - realisatie Knijnenburg Producties