Entree opleiding

Entree opleiding

Het is mogelijk voor leerlingen om vanuit het praktijkonderwijs door te stromen naar een MBO opleiding. Dit sluit aan bij de ambities van het Grotius College. Het Grotius wil samen met zijn leerlingen gaan “voor het hoogst haalbare”!

Om recht te doen aan de wensen en mogelijkheden van onze leerlingen biedt het Grotius College de Entree opleiding aan. Kleinschaligheid, individuele begeleiding en maatwerk zijn daarbij onze uitgangspunten.

De Entree opleiding leidt op voor een beroep. Het betreft assistentenfuncties in de logistiek, industrie, horeca, voeding, dienstverlening, detailhandel en zorg. Over het algemeen voert de assistent ondersteunende taken uit, onder toezicht en/of begeleiding van een leidinggevende of een ervaren collega. Leerlingen volgen de vakken Nederlands, Rekenen (referentieniveau 2F) en Burgerschap en lopen drie dagen per week stage in de beroepspraktijk. Zij doen landelijke examens voor de vakken Nederlands en Rekenen. Leerlingen werken ook aan hun portfolio (map met werk, certificaten etc.). De stage (het profieldeel) sluiten zij af met een proeve van bekwaamheid op het stagebedrijf. Hierbij is ook een examinator aanwezig. Naast de reguliere lessen en stage geven wij de leerlingen intensieve (individuele) coaching en loopbaanbegeleiding.

Mondriaan College

De Entree opleiding vindt plaats in samenwerking en onder verantwoordelijkheid van het Mondriaan College. ROC Mondriaan is het grootste regionaal opleidingscentrum binnen onze regio. De nieuwe samenwerking is van meerwaarde voor onze leerlingen. Het onderwijsaanbod van de entreeopleiding sluit naadloos aan bij het praktijkschooldiploma, het zorgt tevens voor een betere aansluiting op het vervolgonderwijs.

CONTACT

PrO Grotius
Vulcanusweg 258
2624 AV Delft
info@progrotius.nl
015 - 8 000 001

OVER ONS

Op PrO Grotius volgen ruim tweehonderd leerlingen uit delft en de regio praktijkonderwijs. Branches: horeca, detailhandel, techniek en zorg.

© 2024 PrO Grotius - realisatie Knijnenburg Producties