ESF-Subsidie

ESF-subsidie voor arbeidstoeleiding

ESF-subsidie voor arbeidstoeleiding


De minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft ESF-subsidie toegezegd aan de
gemeente Den Haag, die als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Haaglanden voor
schooljaren 2022-2023, 2023-2024 en 2024-2025 een aanvraag voor ESF+ 2021-2027 heeft ingediend
voor PrO en vso. Middels deze ESF-subsidie wil de -coördinerende- gemeente Den Haag faciliteren
dat de PrO/vso-scholen extra middelen kunnen investeren in arbeidstoeleiding en duurzame
arbeidsinpassing/ -participatie van leerlingen.


Onze school investeert de extra ESF-middelen in arbeidstoeleiding en duurzame arbeidsinpassing /
arbeidsintegratie van de eigen leerlingen. De ESF-middelen worden gebruikt om de aansluiting met
de regionale arbeidsmarkt -blijvend- te verbeteren met up-to-date praktijkvakken/branchecursussen
alsook stages. Ondanks de stappen die de afgelopen jaren reeds zijn gezet dankzij ESF-subsidie, is het
voor jongeren van PrO/vso-scholen in regio Haaglanden niet vanzelfsprekend dat zij een plek op de
arbeidsmarkt weten te bemachtigen en te behouden.


Europees Sociaal Fonds
Het Nederlandse kabinet wil ESF+ 2021-2027 tezamen met gemeenten, PrO-/vso-scholen,
ROC's/AOC’s, UWV en het -georganiseerde- bedrijfsleven aanwenden voor kwetsbare werkenden en
werkzoekenden (arbeidsmarktregio’s, PrO/vso, Sectoren en DJI), voor sociale Innovatie &
voedselhulp. Voor PrO/vso in Nederland is € 15 miljoen ESF-subsidie beschikbaar gesteld voor
schooljaar 2022-2023 en € 30 miljoen voor de schooljaren 2023-2024 & 2023-2025. De ESF-subsidie
is verdeeld over de 35 arbeidsmarktregio's in Nederland. De extra ESF-middelen worden door
PrO/vso aangewend om de aansluiting met de regionale arbeidsmarkt -blijvend- te verbeteren, zodat
de mogelijkheden tot -duurzame- arbeidsinpassing van de leerlingen worden vergroot.

Onze school investeert de extra ESF-middelen in arbeidstoeleiding en duurzame arbeidsinpassing / arbeidsintegratie van de eigen leerlingen. De ESF-middelen worden gebruikt om de aansluiting met de regionale arbeidsmarkt -blijvend- te verbeteren met up-to-date praktijkvakken/branchecursussen alsook stages.  Ondanks de stappen die de afgelopen jaren reeds zijn gezet dankzij ESF-subsidie, is het voor jongeren van PrO/vso-scholen in regio Haaglanden niet vanzelfsprekend dat zij een plek op de arbeidsmarkt weten te bemachtigen en te behouden.

Europees sociaal fonds

Het ESF is het belangrijkste Europese middel om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan werk te helpen en te zorgen voor eerlijker arbeidskansen voor alle EU-burgers.

Voor PrO/vso in Nederland is € 16,5 miljoen ESF-subsidie beschikbaar gesteld voor de periode 2020-2021, vanuit het Coronacrisisfonds REACT-EU voor PrO/vso € 16,5 miljoen voor 2020-2021 en € 25 miljoen voor 2021-2022. De subsidie wordt verdeeld over de 35 arbeidsmarktregio's in Nederland. De extra ESF REACT-EU middelen worden door PrO/vso aangewend om de aansluiting met de regionale arbeidsmarkt -blijvend- te verbeteren, zodat de mogelijkheden tot arbeidsinpassing van de leerlingen worden vergroot in de context van de COVID-19-pandemie en crisisherstel.

CONTACT

PrO Grotius
Vulcanusweg 258
2624 AV Delft
info@progrotius.nl
015 - 8 000 001

OVER ONS

Op PrO Grotius volgen ruim tweehonderd leerlingen uit delft en de regio praktijkonderwijs. Branches: horeca, detailhandel, techniek en zorg.

© 2024 PrO Grotius - realisatie Knijnenburg Producties