Praktijkonderwijs

VOORTGEZET ONDERWIJS IN DE PRAKTIJK!

Praktijkonderwijs laat leerlingen anders leren. Leerlingen leren door stages, theorie- en praktijkvakken en krijgen een zodanige basis mee zodat ze, na het behalen van hun praktijkschooldiploma, een vervolgopleiding of passend werk kunnen vinden. Pro Grotius bereidt leerlingen voor om zo zelfstandig mogelijk deel te nemen aan de samenleving.

Hans_en_leerlingen_bakfiets-6879

Het onderwijs op PrO Grotius biedt verschillende mogelijkheden. Voor een deel ligt het onderwijsaanbod vast en daarnaast wordt geprobeerd het onderwijs aan te laten sluiten bij de interesses en mogelijkheden van de leerling. Tijdens coachingsgesprekken bespreken leerlingen wat zij willen leren en hoe de mogelijkheden van de leerling het best benut kunnen worden.

THEORIE- EN PRAKTIJKVAKKEN

De theorie vakken zijn: Nederlands, Rekenen, ICT, Burgerschap en Engels
De praktijkvakken zijn: Kunst & Cultuur, Techniek, Horeca, Zorg & Welzijn, Groen, Gymnastiek, Rots en Water

HET PRAKTIJKSCHOOLDIPLOMA

In een portfolio verzamelen leerlingen hun resultaten, certificaten, diploma’s en bewijzen. Daarmee komen leerlingen in aanmerking voor het landelijk erkende Praktijkschooldiploma.

BRANCHECERTIFICERING

Om de kans op werk te vergroten worden leerlingen opgeleid om branche erkende certificaten te behalen op het gebied van: Schoonmaak; Horeca (SVH keuken- en bediening assistent); Detailhandel en Logistiek en Mode en textiel. Ook wordt het VCA en het Heftruckcertificaat aangeboden. Naast praktijkonderwijs biedt PrO Grotius ook onderwijs aan in een PrO-vmbo klas en MBO Entree onderwijs.