Persbericht: PrO Grotius organiseert Meet-Up

Praktijkschoolleerlingen verdienen meer bekendheid onder bedrijven

“In tijden van krapte op de arbeidsmarkt moet je wel gek zijn als je hier vandaag niet bent.”

Patrick van der Mark, Schooldirecteur PrO Grotius

DELFT – Praktijkschool PrO Grotius organiseerde op 19 mei 2022 een Meet-Up voor bedrijven uit Delft en de regio. Bedrijven kregen letterlijk en figuurlijk een kijkje in de keuken. Hiermee bedankte de school de stagebedrijven en organisaties waar zij mee samenwerkt én maakte ze kennis met nieuwe ondernemers. Zonder bedrijven is praktijkonderwijs simpelweg onmogelijk. Omgekeerd zijn deze jongeren onmisbaar voor het bedrijfsleven, zeker in een krappe arbeidsmarkt. Helaas is het praktijkonderwijs vaak nog te onbekend. De Meet-Up is een van de stappen die het PrO Grotius zet om hier verandering in het brengen.

Met een virgin mojito en een iets wat zenuwachtige glimlach ontvingen vierdejaarsleerlingen de gasten. Terwijl de aanwezige ondernemers en ambtenaren rustig van hun drankje genoten, opende Docent Rianne Suiker de middag met verve. ‘Ik sta hier vrijwillig en op mijn vrije dag, want ik vind met heel mijn hart dat onze leerlingen zo veel mogelijk kansen verdienen.’ Schooldirecteur Patrick van der Mark nam daarna het stokje over. ‘Wij zijn de kleinste tak van het voortgezet onderwijs. En dat betekent dat je naar buiten moet treden om gezien te worden. Bedankt voor jullie komst en jullie streven naar een inclusievere samenleving. En in tijden van krapte op de arbeidsmarkt moet je wel gek zijn als je hier vandaag niet bent.’

Jelle Bosch van Edunova (experts op het gebied van arbeidstoeleiding voor jongeren met speciale onderwijsbehoeften) gaf vervolgens een presentatie. Daarin deelde hij een grafiek met de huidige tekorten op de arbeidsmarkt. Vooral bij beroepen met een lager opleidingsniveau zijn die groot. ‘Maar juist in die groep is een lage arbeidsparticipatie. Dat vind ik ongelofelijk!’ Ook vertelde hij over de voordelen van praktijkschoolleerlingen. Het zijn het jongeren die graag praktisch aan het werk willen. En ze worden ze niet gehinderd door dikke boeken met stageopdrachten. Hun individuele leertrajecten maken goede afstemming bedrijven mogelijk. Ook zette hij een aantal voorzieningen en subsidies voor werkgevers op een rijtje. Want: ‘je kiest misschien voor deze leerlingen vanuit je hart, maar het mag ook iets opleveren.’

Daarna was het tijd om de praktijklokalen te zien. Docenten en leerlingen vertelden over het onderwijs, deelden anekdotes en gaven eerlijk antwoord op vragen. Ter afsluiting was er een kort plenair moment met een hapje en een drankje, met grote borrelplanken klaargemaakt door de leerlingen. Voor gasten en school was deze eerste Meet-Up een succes dat naar meer smaakt. Het is een van de stappen van het PrO Grotius naar meer bekendheid voor het praktijkonderwijs. Zo is er sinds kort een eigen LinkedIn pagina en worden succesverhalen op de website www.progrotiusvoorbedrijven.nl gedeeld. Klinkt wellicht niet bijzonder, maar wie goed zoekt op internet, zal ontdekken dat nog erg weinig praktijkscholen deze stappen hebben gezet.

Volgens expert Jelle Bosch zijn ze hiermee een voorbeeld voor andere praktijkscholen in Nederland: ‘Het is geweldig om te zien hoe PrO Grotius zichzelf en haar leerlingen manifesteert als een mogelijke oplossing voor de krapte op de arbeidsmarkt. Werkgevers laten met hun aanwezigheid bij deze meet-up zien dat ze de mogelijkheden van de leerlingen herkennen en naar waarde schatten. Dat biedt hoop voor een meer inclusieve arbeidsmarkt met kansen voor talentvolle jongeren uit het praktijkonderwijs.’

Over het praktijkonderwijs van PrO Grotius:

Bij PrO Grotius aan de Vulcanusweg in Delft volgen ruim tweehonderd leerlingen uit Delft en de regio praktijkonderwijs. Elke leerling heeft een individueel leertraject. Leerlingen krijgen basisvakken Nederlands, rekenen en burgerschap. Daarnaast is er aandacht voor persoonsvorming en ontwikkelen zij werkgerichte competenties, zoals demonteren, mis-en-place maken of schoonmaken. Vanaf het derde jaar kiezen leerlingen voor een branche: horeca, detailhandel, techniek of zorg. Vakspecifieke vaardigheden zoals het repareren van waterleidingen of bouillon trekken leren ze op de werkvloer bij bedrijven. Stages zijn erg belangrijk voor hun ontwikkeling en hun kansen op de arbeidsmarkt. Omdat deze leerlingen liever met hun handen bezig zijn dan in de schoolbanken zitten, zijn het juist de stageplekken waar ze opbloeien. Ook komt uit de stage vaak hun eerste baan voort. Sommige leerlingen vinden regulier werk na hun opleiding, anderen vinden beschut werk en sommigen stromen door naar het MBO.

Lees de terugblik van het evenement: PrO Grotius Bedrijven meet-up smaakt naar meer